Handel och förvaltning av fastigheter

Detta tjänsteområde innefattar exempelvis förvärv av stora markområde och tillhandahållande av infrastruktur. Detta inkluderar även framtida arbeten med integrerade projekt, såsom lyxvillor.