Våra tjänster

Parkverksamhet med drift av olika attraktioner, spel och shower

Vi är en nöjes- och temapark som erbjuder en mängd olika attraktioner, spel, shower, temautställningar och utflyktsområden. Våra koncept är flexibla och föränderliga, och formas ständigt på ett innovativt sätt.

Våra tjänster

Spel, shower, temautställningar och utflyktsområden

Vi är en nöjes- och temapark som erbjuder en mängd olika attraktioner, spel, shower, temautställningar och utflyktsområden. Våra koncept är flexibla och föränderliga, och formas ständigt på ett innovativt sätt.

Våra tjänster

Handel och förvaltning av fastigheter

Detta tjänsteområde innefattar exempelvis förvärv av stora markområde och tillhandahållande av infrastruktur. Detta inkluderar även framtida arbeten med integrerade projekt, såsom lyxvillor.

Våra tjänster

Rörelse inom byggnad och marknadsföring

Upptäck vår framgångssaga som inkluderar förvärv av mark, tillhandahållande av infrastruktur och utveckling av integrerade framtida projekt innefattande lyxvillor.

Copyright © 2024 Meraas Real Estate i Sverige och Norge